Enllaços

 • IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA

http://www.icag.es/

 • COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA – GIRONA

http://www.enginyersgirona.com/

 • COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA

http://www.cetig.es

 • COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE GIRONA

http://www.aparellador.cat/

 • COL·LEGI DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES TITULATS DE GIRONA

http://www.mediadorsdassegurances.cat/

 • FOEG (FEDERACIO D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE GIRONA)

http://www.foeg.cat/

 • CORVE (ASSOCIACIÓ EMPRESARIS DE COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES I EMBARCACIONS COMARQUES GIRONINES)

http://www.corve.cat/

 • JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE CATALUNYA

http://www.consum.cat/

 • SERVEI CATALA DE TRANSIT

http://www20.gencat.cat

 • METEOCAT

http://www.meteo.cat/servmet/index.html

[divider_top]

 • DGT (DIRECCION GENERAL DE TRAFICO)

http://www.dgt.es/portal/

 • CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

http://www.consorseguros.es/

 • INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CENTRO ZARAGOZA

http://www.centro-zaragoza.com

 • ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

http://www.ocu.org/

 • CESVIMAP

http://www.cesvimap.com/

 • INESE

http://www.inese.es

 • APCAS (ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERÍAS)

http://www.apcas.es/

[divider_top]

 • FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTOS DEL AUTOMOVIL

http://www.fiea.org/

 • FEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL

http://www.fiea.org/

 • EURO NCAP

http://www.euroncap.com

 • NHTSA (NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION)

http://www.nhtsa.gov/