Taxacions i Valoracions

Disposem de professionals per realitzar taxacions i valoracions sobre la base de criteris objectius i un coneixement ampli del mercat, aplicant el mètode de valoració més d’acord amb la finalitat d’aquesta..

Els informes elaborats per Reinvac Girona, S.L. poden ser destinats per garanties hipotecàries, anàlisi d’inversions, compravendes, operacions societàries, obtenció del valor de mercat, estudis de viabilitat, determinació de patrimoni, revisió de valors davant l’administració, etc.

Taxacions i Valoracions:

 • Immobles de tot tipus.
 • Naus industrials.
 • Locals (comercials / oficines / garatges)
 • Finques rústiques
 • Solars (sòl urbà edificat / sòl urbà no edificat)
 • Empreses
 • Contingut per assegurar
 • Contingut industrial
 • Maquinària industrial
 • Flota de vehicles
 • Pintura / escultura / joies
 • Antiguitats