Homologacions

REFORMES DE VEHICLES

Fem projectes a mida per l’homologació de les reformes més habituals en turismes com, per exemple: aleró, carrosseria, suspensió (molles i amortidors), suspensió neumàtica, llantes i pneumàtics, separadors, llums i pilots, frens, canvis de motor, seients (bakets), gàbia seguretat, matricula petita, paracops, taloneres, entrades d’aire, cues y escapament (silenciós) o sostre solar.

4×4

Reformes més habituals en vehicles tot terreny: carrosseria, suspensió (molles, ballestes y amortidors), kit elevació, suspensió neumàtica, llantes y neumàtics, llums i pilots, frens, canvis de motor, seients (bakets), gàbia seguretat, matricula petita, paracops, aletins, estriberes, planxes de protecció de baixos, snorkel o cabrestant.

MOTOS

Reformes o parts a homologar més habituals en motocicletes: tiges, barres de forquilla, pipa direcció, xassís, basculant, manillar, llums i pilots, torretes, llantes i pneumàtics, suspensió, distancia entre eixos, frens, motor, seient o parafangs.

VEHICLES HISTÒRICS

Cataloguem vehicles clàssics segons el reglament de Vehicles Històrics (RD1247/1995, actualitzat pel RD920/2017) amb un mínim de 30 anys d’antiguitat. Els nostres serveis inclouen la preparació de fitxes tècniques reduïdes, obtenció de certificats d’autenticitat i l’obtenció d’informes de vehicle històric per poder tramitar la catalogació.

IMPORTACIONS

Realitzem la documentació necessària per poder matricular a España qualsevol vehicle procedent de l’estranger que compleixi la normativa espanyola, ja siguin vehicles industrials, turismes, motos o vehicles de competició. Tramitem fitxes reduïdes de característiques tècniques, equiparacions de contrasenya o homologacions individuals.

VEHICLES INDUSTRIALS

Treballem amb importants carrossers oferint les millors solucions als problemes d’homologació. Legalitzem tot tipus de caixes, cisternes, grues, isotermes, canvis d’eixos, etc. També realitzem certificacions tipus ATP, importacions i homologacions unitàries.