Enginyeria i informes pericials

Oferim als nostres clients l’assessorament i estudi tècnic necessari per determinar l’origen i les solucions per qualsevol patologia estructural en comunitats de propietaris, habitatges, locals, …. amb una anàlisi dels factors tècnics i normatius, determinant la valoració de danys i la confecció de l’informe pericial amb la seva ratificació en judici si escau.