Automoció

El camp de l’automoció és cada vegada més ampli i exigent, la qual cosa suposa un augment de la demanda d’especialistes per a un correcte assessorament i confecció d’informes tècnics davant reclamacions, avaries, defectes de producte… així com determinar el correcte valor d’un vehicle, realitzant verificació i seguiment de reparacions i estudis de pressupostos.

Sobre qualsevol tipus de vehicle:

 • Turismes
 • Motocicletes
 • Toterrenys
 • Industrials (lleugers i pesats)
 • Vehicles especials
 • Vehicles agrícoles.

Elaborem informes relatius a:

 • Valoració tècnica
 • Càlculs per determinar el valor “venal”, valor real i valor de mercat d’ un vehicle
 • Anàlisis i estudi de pressupostos de reparació
 • Taxació de danys per tot tipus de vehicles
 • Controls i seguiments de reparació.
 • Seguiment i verificació de les reparacions
 • Investigació de sinistre fraudulents
 • Certificació de l ‘estat en vehicles d’ ocasió.
 • Reconstrucció d’Accidents de Tràfic.
 • Informes tècnics sobre causes i origen de averies en tot tipus de vehicles.
 • Investigació d’incendis en vehicles i les seves possibles causes.