Especialistes en l’assessorament, anàlisi, recerca i elaboració d’informes tècnics

Reinvac, Servei amb la màxima Eficiència i Qualitat

Automoció

Especialistes per a un correcte assessorament i preparació d’ informes tècnics per a reclamacions, avaries, defectes de producte...

Homologacions

El nostre compromís es basa en solucions d'enginyeria amb un objectiu: assessorament i tramitació per al compliment de tots els requisits legals i reglamentaris.

Enginyeria i informes pericials

Posem a la seva disposició els coneixements i experiència del nostre equip de professionals per aportar solucions tècniques, realitzant projectes i donant resposta a cadascun dels casos que se'ns presenti.

Nàutica

Ofereix un servei complet als armadors d'embarcacions, drassanes, varadors, clubs nàutics, brokers nàutics, asseguradores, advocats, marítims , entitats financeres, naus tallers i reparadores navals.

Tasacions i valoracions

Disposem de professionals per poder realitzar taxacions i valoracions amb criteris objectius i coneixement ampli del mercat.

  • Desde la declaración de estado de alarma el 14 de marzo, hemos pasado semanas con restricciones de movimiento y, sobre todo, con la actividad de la mayoría de servicios suspendida. Ahora entramos en una nueva etapa, en lo que se ha denominado la desescalada, donde......

  • 1- ¿Puedo ser multado si me caduca la ITV durante el cierre de las estaciones? ¿Y si ya la tenía caducada de antes? ¿Si es segunda inspección? ¿Y si se trata de una homologación por reforma? Dado que los plazos que impone la administración para......